Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna


Uwaga:
Od 06 kwietnia 2022 roku wprowadzone są nowe zasady dotyczące uprawnień kierowcy zawodowego. Zmiany dotyczą zarówno uzyskania oraz odnowienia uprawnień.

Wprowadzone zostają nowe dokumenty:
– profil kierowcy zawodowego,
– karta kwalifikacji kierowcy.

Kierowca rozpoczynający kurs kwalifikacyjny będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacji profil kierowcy zawodowego tzw. PKZ.

Ważną zmianą dla rozpoczynających kurs kwalifikacji wstępnej jest to, że egzamin państwowy przeprowadzony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego a nie jak do tej pory w OSK.

Baza pytań będzie niejawna a egzamin realizowany w formie testu papierowego (okres przejściowy około 2 m-c) później przy użyciu komputera.

Jesteśmy firmą transportową działającą od 28 lat. Posiadamy bogate doświadczenie w transporcie międzynarodowym, przepisach, pracy zgodnej z tachografem i korzystamy z niego także w doradztwie kierowcom i przewoźnikom. Zajmujemy się także szkoleniami, by prawidłowo przygotować młodych adeptów do pracy jako zawodowy kierowca.

Zawodowy kierowca ciężarówki musi:

posiadać prawo jazdy kat. C

mieć ukończone 21 lat

uzyskać kwalifikację wstępną przyspieszoną

Zawodowy kierowca autobusu musi:

posiadać prawo jazdy kat. D

mieć ukończone 23 lata

uzyskać kwalifikację wstępną przyspieszoną

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które uzyskały prawo jazdy w kategorii:

C, C1 – po 10 września 2009 r.

D, D1 – po 10 września 2010 r.

Przed rozpoczęciem kursu na kwalifikację wstępną każdy kursant musi przejść obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja wstępna składa się z 140 godzin zajęć (130 godzin teorii, 10 godzin praktyki) i kończy się egzaminem państwowym.

Kursant po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego otrzyma Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej ważne 5 lat. W celu zachowania uprawnień należy co 5 lat przystąpić do szkolenia okresowego dla kierowców, które trwa 35h.

Program nauczania w naszym ośrodku poszerzamy i szczególnie zwracamy uwagę na:

czas jazdy, pracy i tachograf,

prawo pracy,

kary – jak ich uniknąć,

odpowiedzialność za towar, zabezpieczenie ładunku,

technika jazdy, zużycie paliwa i komfort pracy,

jak unikać odpowiedzialności i wszelkich zagrożeń w zawodzie kierowcy.

Nasze szkolenia nie są dla wszystkich, są dla tych którzy chcą mieć wiedzę i umiejętności w przyszłej odpowiedzialnej pracy.

My przygotowujemy do pracy – kierowca zawodowy i egzaminu państwowego.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY