Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe


Uwaga:
Od 06 kwietnia 2022 roku wprowadzone są nowe zasady dotyczące uprawnień kierowcy zawodowego. Zmiany dotyczą zarówno uzyskania oraz odnowienia uprawnień.

Wprowadzone zostają nowe dokumenty:
– profil kierowcy zawodowego,
– karta kwalifikacji kierowcy.

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu zapoznanie się ze zmianami w przepisach, oraz odświeżenie wiedzy z czasu pracy i kar. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu.

KURS

Prowadzimy nabór na szkolenie okresowe dla kierowców kat. C,C+E, D.

Możliwy indywidualny termin kurs.
Więcej informacji:

tel2. 723 300 501
e-mail: osk@lahn.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY